S.E.O.

S.E.O.

Το On-page SEO (γνωστό και ως “on-site SEO”) είναι η πρακτική της βελτιστοποίησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης και τους χρήστες. Οι κοινές πρακτικές SEO στη σελίδα περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση ετικετών τίτλων, περιεχομένου, εσωτερικών συνδέσμων και διευθύνσεων URL.

Στα παρακάτω πακέτα οι υπηρεσίες με το εικονίδιο της λάμπας είναι υπηρεσίες on page S.E.O.

Το Off–page SEO αναφέρεται σε όλες τις εργασίες που πρέπει να κάνετε εκτός της ιστοσελίδας σας.Στα παραπάνω πακέτα οι υπηρεσίες με το εικονίδιο της λάμπας είναι υπηρεσίες on page S.E.O. 

Στα παρακάτω πακέτα οι υπηρεσίες με το εικονίδιο του αστεριού είναι υπηρεσίες off page S.E.O.

Αυξήστε τις πωλήσεις σας

Πιστεούμε σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και για να προκύψει αυτό όλες υπηρεσίες των δύο παραπάνω κατηγοριών είναι απαραίτητες. Συνεπώς και τα τρία πακέτα έχουν τις ίδιες υπηρεσίες και διαφοροποιούνται στην κοστολόγηση ανάλογα με το πλήθος των λέξεων κλειδιών που δουλεύουμε

Basic

5 keywords

600€
 • Ανάλυση Κεφαλίδας (Header Tag)
 • Επανεγγραφή περιεχομένου
 • Επανεγγραφή SEO Friendly URL
 • Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
 • Δημιουργία XML Sitemaps
 • Βελτιστοποίηση Robots.txt
 • Εγκατάσταση Google Analytics
 • Εγκατάσταση Webmaster Tool
 • Καταχώρηση Άρθρων
 • Δημιουργία Blog και ενημέρωση
 • Έρευνα Περιεχομένου
 • Google My Business
 • Επικοινωνία με Bloggers
 • Link Building
 • Social Media (Vexillum - 150€)

Essential

10 keywords

900€
 • Ανάλυση Κεφαλίδας (Header Tag)
 • Επανεγγραφή περιεχομένου
 • Επανεγγραφή SEO Friendly URL
 • Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
 • Δημιουργία XML Sitemaps
 • Βελτιστοποίηση Robots.txt
 • Εγκατάσταση Google Analytics
 • Εγκατάσταση Webmaster Tool
 • Καταχώρηση Άρθρων
 • Δημιουργία Blog και ενημέρωση
 • Έρευνα Περιεχομένου
 • Google My Business
 • Επικοινωνία με Bloggers
 • Link Building
 • Social Media (Negotium-300€)

Professional

15 keywords

1500€
 • Ανάλυση Κεφαλίδας (Header Tag)
 • Επανεγγραφή περιεχομένου
 • Επανεγγραφή SEO Friendly URL
 • Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
 • Δημιουργία XML Sitemaps
 • Βελτιστοποίηση Robots.txt
 • Εγκατάσταση Google Analytics
 • Εγκατάσταση Webmaster Tool
 • Καταχώρηση Άρθρων
 • Δημιουργία Blog και ενημέρωση
 • Έρευνα Περιεχομένου
 • Google My Business
 • Επικοινωνία με Bloggers
 • Link Building
 • Social Media (Negotium-300€)

Let's Talk?

Πείτε μας για τι ακριβώς ενδιαφέρεστε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα!